วิธีดูแลผู้สูงอายุ ในช่วงโควิด-19

วิธีดูแลผู้สูงอายุ ในช่วงโควิด-19

COVID-19 หรือ โควิด-19 เป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่คร่าชีวิตมนุษย์ไปแล้วเกือบ 2 ล้านคน ซึ่งผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสตัวนี้มากที่สุด เราจึงควรดูแลและเอาใจใส่คนแก่ที่บ้านมากเป็นพิเศษเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อไวรัสดังกล่าว วันนี้เรามีวิธีดูแลผู้สูงอายุในช่วงวิกฤติโควิด-19 มาฝากกัน 

 

ผู้สูงอายุเสี่ยงต่อโควิด-19 มากกว่าวัยอื่น

Credit: Freepik

จากสถิติของกรมกิจการผู้สูงอายุแสดงให้เห็นว่า กลุ่มคนที่เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นเป็นผู้ที่อยู่ในช่วงวัย 50-59 ปีมากที่สุด (คิดเป็น 29% ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด) อีกทั้งหากเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต หรือโรคหัวใจ ก็จะยิ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือมีอาการรุนแรงมากขึ้นอีกด้วย

 

Credit: Freepik

เนื่องจากเชื้อโควิด-19 นั้นติดต่อได้ง่าย สามารถอยู่ภายนอกร่างกายคนได้นานหลายวัน อีกทั้งยังแฝงตัวอยู่ตามพื้นผิวต่าง ๆ ได้อีกด้วย สมาชิกในครอบครัวจึงควรเพิ่มความใส่ใจดูแลผู้สูงอายุให้มากขึ้น ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

 • ให้ผู้สูงอายุพักผ่อนอย่างเพียงพอในแต่ละวัน
 • ชวนผู้สูงอายุออกกำลังกายเป็นประจำ
 • คอยเตือนให้ผู้สูงอายุล้างมือเป็นประจำ ด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ หากล้างด้วยสบู่ควรล้างมือให้ถูกวิธีและล้างให้นาน 20 วินาทีขึ้นไป
 • เตรียมอาหารสำหรับผู้สูงอายุให้ครบทุกหมู่
 • แยกภาชนะอาหาร ช้อน-ส้อม และแก้วน้ำสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ แม้จะรับประทานอาหารพร้อมหน้ากันทั้งครอบครัว ก็ควรแยกสำรับของผู้สูงอายุไว้ต่างหากเพื่อลดความเสี่ยง
 • ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้านด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยเฉพาะจุดที่ผู้สูงอายุใช้งานเป็นประจำ
 • สำหรับสมาชิกในครอบครัว เมื่อกลับถึงบ้านแล้วควรล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และอาบน้ำทันที เพื่อลดความเสี่ยงต่อการนำเชื้อโควิด-19 เข้าบ้าน
 • หลีกเลี่ยงการแสดงความรักแบบใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ เช่น กอด หอมแก้ม เปลี่ยนวิธีเยี่ยมผู้สูงอายุเป็นการโทรคุยแทนการมาหาที่บ้าน
 • หลีกเลี่ยงการเดินทางให้มากที่สุด เพราะที่สาธารณะถือเป็นพื้นที่เสียงต่อการติดเชื้อโควิด-19 หากจำเป็นต้องพาผู้สูงอายุออกจากบ้าน ก็ให้สวม หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ตลอดเวลา
 • ในกรณีที่ผู้สูงอายุต้องไปพบแพทย์เป็นประจำ อาจลองคุยกับทางโรงพยาบาลเพื่อเลื่อนนัดออกไปก่อน หรืออาจปรึกษาแพทย์ทางออนไลน์แทน
 • เตรียมยาสามัญประจำบ้านและยาสำหรับโรคประจำตัวของผู้สูงอายุให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
 • หาเวลาพักจากการติดตามข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บ้าง เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุเครียดเกินไป
 • คอยพูดคุยและหากิจกรรมให้ผู้สูงอายุทำเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลาย หายกังวล และไม่เครียด

 

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 มากที่สุด คนในครอบครัวจึงต้องใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ โดยป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ เพื่อจะได้ไม่เป็นพาหะนำเชื้อไวรัสเข้ามาในบ้าน สุดท้ายนี้ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ คอยดูแลผู้สูงอายุพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดีสดใส ห่างไกลโควิด

ที่มา: http://healthydee.moph.go.th, https://www.pobpad.com, http://www.dop.go.th

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความการดูแลสุขภาพ