DASH Diet อาหารต้านความดัน ลดเสี่ยงเลี่ยงโรคร้าย

DASH Diet อาหารต้านความดัน ลดเสี่ยงเลี่ยงโรคร้าย

โรคความดันโลหิตสูงอันตรายกว่าที่คิด ! ถึงแม้จะไม่ค่อยแสดงอาการ แต่โรคนี้ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่อันตรายอีกหลายชนิด เช่น โรคหัวใจ เส้นเลือดในสมองตีบ ไตวายเฉียบพลัน ฯลฯ สิ่งสำคัญที่ช่วยควบคุมความดันโลหิตได้ คือการรักษาด้วยยา และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพต่าง ๆ รวมทั้งการออกกำลังกาย และการรับประทานอาหาร

 

วันนี้เภสัชกรขอชวนมาทำความรู้จักกับ “การรับประทานอาหารตามแนวทางต้านโรคความดันโลหิตสูง” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “DASH Diet” (Dietary Approaches to Stop Hypertension Diet) คือการรับประทานอาหารตามแนวทางต้านโรคความดันโลหิตสูง ที่สามารถลดระดับความดันโลหิตได้ โดยเน้นการรับประทานอาหารร่วมกับการลดปริมาณโซเดียมและไขมันอิ่มตัว และเพิ่มการบริโภคใยอาหาร โปรตีน แคลเซียม และแร่ธาตุต่าง ๆ จากอาหาร

 

หลักการรับประทานอาหารแบบ “DASH Diet”

  1. รับประทานเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำ เช่น ปลา ไก่ เป็ด
  2. รับประทานผักใบเขียวเข้ม เช่น คะน้า กวางตุ้ง ชะอม
  3. รับประทานธัญพืชเต็มเมล็ดไม่ขัดสี เช่น ข้าวกล้อง ข้าวโพด ลูกเดือย
  4. รับประทานนมพร่องมันเนย และอาหารแคลเซียมสูง เช่น โยเกิร์ตรสจืด เต้าหู้
  5. ลดอาหารที่มีโซเดียม โดยรับประทานได้ไม่เกิน 1,500 มิลลิกรัมต่อวัน
  6. หลีกเลี่ยงน้ำตาล และเครื่องดื่มรสหวาน เช่น น้ำอัดลม ชาไข่มุก
  7. เลี่ยงสัตว์เนื้อแดง ผักผลไม้กระป๋อง และอาหารแปรรูปต่าง ๆ
  8. ควบคุมปริมาณแคลอรี่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย หรือไม่เกิน 2,000 แคลอรี่ต่อวัน
  9. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

อย่างไรก็ตาม การรับประทานอาหารในรูปแบบ “DASH Diet” เป็นเพียงทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดความดันโลหิต แต่หากต้องการควบคุมความดันโลหิตให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ควรจะรับประทานอาหารในรูปแบบ “DASH Diet” ควบคู่กับการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ รวมทั้งลดการดื่มสุราและเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความดันโลหิตสูงแล้ว ยังช่วยป้องกันความเสี่ยงโรคหัวใจในระยะยาวอีกด้วย

 

ผู้เขียน

ธมนวรรณ พรพาณิชเจริญ 

ภ.45498

 

อ่านอะไรต่อดี ? 

วิธีคุมความดันโลหิต โดยไม่ใช้ยา

9 เคล็ดลับ รับมือปัญหาความดันโลหิตสููง

7 วิธีสร้างสุขภาพดีได้แค่เลือกกิน

บทความการดูแลสุขภาพ