ลืมกินยาก่อนอาหาร หลังอาหาร ต้องทำอย่างไร ?

ลืมกินยาก่อนอาหาร หลังอาหาร ต้องทำอย่างไร ?

การลืมกินยา เป็นเรื่องปกติ แต่วิธีแก้ปัญหาการลืมทานยา ไม่ใช่เรื่องปกติ เพราะถ้าไม่ถามแพทย์หรือเภสัชกรที่เชี่ยวชาญ อาจเกิดความสับสนว่าควรทำอย่างไรดี กินชดเชยภายหลังดีไหม หรือ รีบกินเลย มาดูวิธีแก้ปัญหาการลืมกินยาแบบต่างๆ ตอบโดยเภสัชกรกัน

ลืมกินยาก่อนอาหาร

 • ถ้าลืมกินยาก่อนอาหารให้ข้ามไปกินมื้อถัดไป เพราะการกินยาในช่วงเวลาไม่ถึง 30 นาทีก่อนมื้ออาหารนั้นแทบไม่มีประโยชน์
 • หากยานั้นต้องกินก่อนอาหาร เพราะยาจะถูกทำลาย หรืออาหารจะไปลดการดูดซึมของยา เราสามารถกินยานั้นได้ตอนท้องว่าง หรือประมาณ 2 ชั่วโมงหลังมื้ออาหาร แต่หากใกล้ถึงเวลากินมื้อถัดไปแล้ว ให้ข้ามการกินยามื้อก่อนหน้าไปเลย และไม่ควรเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่าโดยเด็ดขาด

ลืมกินยาก่อนอาหารทำยังไง

 • ถ้าลืมกินยาก่อนอาหารให้ข้ามไปกินมื้อถัดไป เพราะการกินยาในช่วงเวลาไม่ถึง 30 นาทีก่อนมื้ออาหารนั้นแทบไม่มีประโยชน์
 • หากยานั้นต้องกินก่อนอาหาร เพราะยาจะถูกทำลาย หรืออาหารจะไปลดการดูดซึมของยา เราสามารถกินยานั้นได้ตอนท้องว่าง หรือประมาณ 2 ชั่วโมงหลังมื้ออาหาร แต่หากใกล้ถึงเวลากินมื้อถัดไปแล้ว ให้ข้ามการกินยามื้อก่อนหน้าไปเลย และไม่ควรเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่าโดยเด็ดขาด

ลืมกินยาหลังอาหาร

ยาหลังอาหารคือยาที่อาจส่งผลข้างเคียงให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหาร ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน หรือต้องการให้กรดในกระเพาะอาหารช่วยดูดซึมยานั้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เราควรกินยาหลังอาหารในช่วงเวลาไม่เกิน 15-30 นาทีหลังมื้ออาหารนั้นๆ หรืออาจกินพร้อมอาหารตั้งแต่คำแรกก็ได้

ลืมกินยาหลังอาหารทำยังไง

 • หากนึกได้หลังกินอาหารไม่เกิน 15 นาที สามารถกินยานั้นได้ในทันที
 • หากเกิน 15 นาทีไปแล้ว ให้กินยานั้นหลังอาหารมื้อถัดไป
 • หากยานั้นค่อนข้างสำคัญ อาจกินอาหารมื้อย่อยแล้วกินยานั้นทันที

ลืมกินยาก่อนนอน

 • ยาก่อนนอนมักมีฤทธิ์ทำให้ง่วงนอน จึงไม่ควรกินในตอนกลางวัน หรือช่วงที่ไม่พร้อมจะนอนหลับ
 • เราควรกินยาก่อนนอนประมาณ 15-30 นาทีก่อนเข้านอน

ลืมกินยาก่อนนอนทำยังไง

 • เนื่องจากยาก่อนนอนมักออกฤทธิ์ทำให้ง่วงซึม ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายได้หากกินในตอนกลางวัน เมื่อนึกได้ว่าลืมกินยาก่อนนอนในคืนที่ผ่านมา ให้ข้ามไปกินคืนถัดไปเลยจะดีที่สุด

ลืมกินยาที่กินเมื่อมีอาการ

 • ยาที่กินเมื่อมีอาการมักระบุว่า ให้กินทุก 4-6 ชั่วโมง ทุก 8 ชั่วโมง หรือทุก 12 ชั่วโมง
 • หากมีอาการ สามารถกินยาได้ทันที เพราะยาชนิดนี้สามารถกินก่อนอาหารหรือหลังอาหารก็ได้
 • สามารถกินยานี้ได้ตามเวลาที่ระบุไว้บนฉลาก และสามารถหยุดยาได้ เมื่อไม่มีอาการแล้ว

ทำยังไงไม่ให้ลืมกินยา

 1. ตั้งนาฬิกาปลุกเตือนตามเวลาที่ต้องกินยา
 2. กินยาตามเวลาเดียวกันทุกวัน เพื่อให้เป็นกิจวัตร
 3. เก็บยาไว้ในที่มองเห็นได้ง่าย
 4. พกกล่องใส่ยาที่มีช่วงเวลาการกินยากำกับชัดเจน
 5. บอกให้คนรอบข้างรู้ว่าตนเองต้องกินยาอะไรบ้าง เพื่อให้คนรอบข้างช่วยเตือน

บทความการดูแลสุขภาพ