ทุกวินาทีมีค่า ! สัญญาณเตือน โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่ทุกคนต้องรู้ 

ทุกวินาทีมีค่า ! สัญญาณเตือน โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่ทุกคนต้องรู้ 

รู้หรือไม่ ! โรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่ทำให้การเกิดเสียชีวิต และพิการ เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ซึ่งมีแนวโน้มผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปี หลายรายเมื่อเกิดโรคนี้ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่นไปตลอดชีวิต หากเราตระหนักรู้หรือสัญญาณเตือนของโรคได้เร็ว ทำการวินิจฉัย รักษาและฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด จะช่วยลดการเสียชีวิตและความพิการได้

 

รู้จักโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน

โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน (Stroke) คือ โรคที่มีอาการผิดทางระบบประสาทเฉียบพลันที่เกิดจากหลอดเลือดสมอง ถูกลิ่มเลือดหรือก้อนเลือดไปอุดตันหลอดเลือด ซึ่งอาจทำให้ขาดเลือด และออกซิเจนที่ไปเลี้ยงสมอง หรืออาจกดเนื้อสมอง ทำให้สมองทำงานผิดปกติ หรือทำให้เนื้อสมองตาย

 

ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง

  • ผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป 
  • ผู้ชายจะมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าผู้หญิง แต่อัตราการเสียชีวิตของผู้หญิงนั้นจะสูงกว่า
  • คนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ภาวะความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
  • สูบบุหรี่ หรือสูดดมควันบุหรี่มือสองอย่างต่อเนื่อง ดื่มสุราในปริมาณมาก หรือใช้สารเสพติด
  • มีการใช้ยาคุมกำเนิด หรือฮอร์โมนบำบัดที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นส่วนประกอบจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

 

อาการโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน

  • มีอาการอ่อนแรง หรือชาบริเวณหน้า แขน ขา โดยส่วยนใหญ่มักจะเกิดด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย ร่วมกับอาการปากเบี้ยว พูดไม่ชัดหรือ พูดไม่ได้
  • ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด พูดไม่ได้ หรือไม่สามารถเข้าใจคำพูดของคนอื่น 
  • ตามัวแบบเฉียบพลัน หรือเห็นภาพซ้อนจากตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้าง
  • วิงเวียนศีรษะ หรือเดินเซ การทรงตัวผิดปกติ ซีมลง มึนศีรษะ หมดสติ 

 

เมื่อไหร่ควรพบแพทย์

หากพบว่ามีอาการดังกล่าวคล้ายกับโรคหลอดเลือดสมอง ควรปฎิบัติตามแนวทาง “FAST” ดังต่อไปนี้

 

F (Face) ใบหน้า

ลองพยายามยิ้ม แล้วสังเกตว่ามีอาการปากเบี้ยวหรือไม่

A (Arm) แขน

พยายามยกแขนทั้ง 2 ข้างขึ้นเหนือศีรษะแล้วสังเกตอาการ หากแขนข้างใดข้างหนึ่งตกไม่มีแรง หรือดูผิดปกติต่างจากแขนอีกข้างหนึ่งชัดเจน

S (Speech)
คำพูด

ลองถามคำถามง่าย ๆ ดูว่าผู้ป่วยมีอาการพูดไม่ชัดหรือไม่

T (Time)
ระยะเวลา

หากเกิดอาการเหล่านี้ ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีภายใน 4 ชั่วโมง หรือโทรแจ้งสายด่วน 1669 หรือรถพยาบาล 

 

จุดสำคัญที่สุดของการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง คือ รีบนำส่งผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด ยิ่งผู้ป่วยได้รับการรักษาเร็ว จะยิ่งมีโอกาสหายมาก ลดความเสี่ยงของภาวะสมองขาดเลือดและลดความรุนแรงของภาวะทุพพลภาพ (อัมพฤกษ์ อัมพาต) ได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อป้องกันการเกิดโรคควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยง ควบคุมระดับความดันโลหิต ไขมัน และระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ควบคุมน้ำหนัก ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผู้เขียน

สิราวรรณ ล้วนสุธรรม 

เภสัชกร

 

หากใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยา และปัญหาเรื่องสุขภาพ สามารถปรึกษาเภสัชกรออนไลน์ได้ที่ ปวด ป่วย อาย จาม "ถามMacy" เรายินดีให้คําปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ

บทความการดูแลสุขภาพ