8 อาหารต้องห้ามสำหรับผู้ป่วยเก๊าท์

8 อาหารต้องห้ามสำหรับผู้ป่วยเก๊าท์

โรคเก๊าท์ เกิดจากการตกตะกอนของกรดยูริคภายในข้อ โดยจะมีอาการปวดข้อ ข้ออักเสบ บวมแดง และแสบร้อน ซึ่งตำแหน่งที่พบได้บ่อยคือเข่า โดยผู้ที่ป่วยเป็นโรคเก๊าท์จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี หากปล่อยทิ้งไว้อาจะทำให้ข้อกระดูกผิดรูปได้

 

ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคเก๊าท์ ได้แก่ พันธุกรรม, ภาวะอ้วน, ยาขับปัสสาวะ, โรคความดันโลหิตสูง และอาหารที่มีสารพิวรีนสูง เช่น เครื่องในสัตว์ ยอดผักบางชนิด ฯลฯเนื่องจากกรดยูริกในร่างกาย เกิดจากการสร้างขึ้นจากร่างกายของเราเองประมาณร้อยละ 80 และมาจากอาหารที่รับประทานเข้าไปอีกร้อยละ 20 

 

ดังนั้น เราสามารถลดปัจจัยในการกระตุ้นโรคเก๊าท์ได้ โดยการจำกัดอาหารเหล่านี้  ได้แก่

  1. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เช่น เหล้า, เบียร์
  2. เครื่องในสัตว์ เช่น ตับ, ตับอ่อน, ไส้, ม้าม, หัวใจ, สมอง, กึ๋น, เซ่งจี๊
  3. อาหารทะเล เช่น ปลาอินทรีย์, กุ้งชีแฮ้, หอย
  4. อาหารประเภทที่มีไขมันสูง เช่น อาหารทอดที่อมน้ำมันมาก, เนื้อสัตว์ติดมัน
  5. สัตว์ปีก เช่น เนื้อไก่, เนื้อเป็ด, เนื้อห่าน
  6. ซุปก้อน น้ำซุปกระดูก
  7. ยอดผัก เช่น ยอดผักคะน้า, ยอดผักหวาน, ยอดผักบุ้งจีน
  8. เมล็ดธัญพืชนานาชนิด เช่น ถั่วเหลือง, ถั่วแดง, ถั่วเขียว

 

จากข้อมูลที่กล่าวมาในบทความจะเห็นได้ว่า การจำกัดอาหารที่มีพิวรีนสูง รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ 3 ลิตร เพื่อช่วยขับกรดยูริกออกมาทางปัสสาวะ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้มีส่วนสำคัญที่ช่วยลดอาการของโรคเก๊าท์ และทำให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้

 

ผู้เขียน 

ธมนวรรณ พรพาณิชเจริญ 

ภ.45498

บทความการดูแลสุขภาพ