4 เหตุผลที่ร้านขายยา มีความสำคัญมาก ในยุคโควิด-19

4 เหตุผลที่ร้านขายยา มีความสำคัญมาก ในยุคโควิด-19

การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นถือเป็นหายนะของคนทั่วโลก ทำให้มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตหลายล้านคน เนื่องจากโควิดเป็นโรคอุบัติใหม่ การรับมือจึงทำได้ยาก ช้า และไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทำให้หน่วยงานด้านสุขภาพขนาดเล็กอย่างร้านขายยามีความสำคัญเป็นอย่างมาก วันนี้เราจะพาไปดู 4 เหตุผลว่าทำไม ร้านขายยาจึงมีความสำคัญในยุคโควิด-19 ทั้ง New Normal และยังคงมีความสำคัญในปีต่อไป สู่ยุค Next Normal

 

1. เข้าถึงง่ายใกล้ชิดชุมชน

ร้านขายยาเป็นหน่วยงานด้านสุขภาพที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดหน่วยงานหนึ่ง เพราะแทบทุกชุมชนจะมีร้านขายยาอย่างน้อยหนึ่งแห่ง ถ้าเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ร้านขายยาก็มีมากขึ้นตามไปด้วย เปรียบเหมือนมีโรงพยาบาลขนาดย่อมอยู่ใกล้บ้าน หากเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น ปวดหัว ท้องเสีย มีน้ำมูก มีผื่นคัน ฯลฯ ก็เข้าถึงยาและคำปรึกษาสุขภาพได้ง่าย ๆ ไม่ต้องไปโรงพยาบาล

ฟาสซิโน ร้านยาใกล้บ้าน

 

2. ที่ปรึกษาด้านสุขภาพใกล้บ้าน

ร้านขายยาที่มีมาตรฐานจะมีเภสัชกรประจำร้าน คอยให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาและปัญหาสุขภาพ ช่วยให้ลูกค้าซื้อยาได้ตรงโรค ใช้ยาได้ถูกหลักมากขึ้น ป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยาเกินขนาดหรือการใช้ยาผิดประเภท บางครั้งหากไม่แน่ใจว่าอาการแบบนี้ต้องกินยาอะไร ยาตัวนี้ใช้แบบไหน ก็สามารถปรึกษาได้ นอกจากนี้ ร้านขายยาบางแห่งมีบริการให้คำปรึกษาออนไลน์ ที่สามารถโทรศัพท์หรือ Chat ปรึกษากับเภสัชกรได้โดยตรง เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้ผู้ใช้บริการ

 

3. ผู้มีโรคประจำตัวรับยาได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาล

ข้อดีอีกข้อหนึ่งของร้านขายยาก็คือ ช่วยให้คนที่มีโรคประจำตัวเข้าถึงยาได้ง่ายและสะดวกขึ้น ไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาล โดยสำหรับผู้ป่วย 4 โรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง จิตเวชเรื้อรัง และโรคเรื้อรังอื่นที่ไม่ซับซ้อน) ที่เข้าโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือสิทธิบัตรทอง และต้องไปรับยาที่โรงพยาบาลเป็นประจำ ปัจจุบันสามารถเลือกรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านได้ (ร้านขายยาต้องผ่านเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด) ช่วยลดระยะเวลาเดินทาง ไม่ต้องไปรอคิวที่โรงพยาบาล ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด

 

4. เพิ่มความปลอดภัยในยุคโควิด

ร้านขายยาเป็นอีกกลไกสำคัญที่ช่วยสานต่อมาตรการภาครัฐให้ถึงมือประชาชนมากขึ้น เช่น โครงการแจกชุดตรวจโควิด-19 ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน หรือโครงการที่ให้ผู้ป่วย 4 โรคเรื้อรังสามารถรับยาได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน ไม่ต้องไปโรงพยาบาล เป็นต้น ยิ่งในยุคที่เชื้อไวรัสโควิดระบาดแบบนี้ ประชาชนสามารถหาซื้อชุดตรวจโควิด เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และยาต่าง ๆ ที่ช่วยรับมือเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน

 

จากทั้ง 4 เหตุผลที่ยกมาจะเห็นได้ว่า ร้านขายยาเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การดูแลสุขภาพให้คนในชุมชนทำได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมเป็นอย่างมาก เพราะบางครั้งข้อจำกัดด้านการเดินทางและค่าใช้จ่าย อาจทำให้บางคนไม่สามารถเข้าถึงคลีนิกหรือโรงพยาบาลได้ แต่ร้านขายยาจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลสุขภาพได้ง่ายขึ้น ประกอบกับการมีเภสัชกรประจำร้านจะทำให้ประชาชนใช้ยาได้อย่างถูกวิธีอีกด้วย

 

บทความการดูแลสุขภาพ