ช้อปดีมีคืน ที่ฟาสซิโน

ร้านขายยาฟาสซิโนเข้าร่วมโครงการ “ช้อปดีมีคืน” ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท* มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท*

ร้านขายยาฟาสซิโนเข้าร่วมโครงการ “ช้อปดีมีคืน” ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท* มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท* โดยผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ "ช้อปดีมีคืน" ไม่ต้องลงทะเบียน เพียงซื้อสินค้าที่ร้านขายยาฟาสซิโน แล้วขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป (ลูกค้าต้องขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปหลังซื้อสินค้าทันที ทางร้านไม่สามารถออกใบกำกับภาษีย้อนหลังได้) 

จากนั้นนำไปใช้ประกอบการ “ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2566” ในส่วนของการหัก “ลดหย่อนภาษี” ก็จะมีสิทธิได้รับเงินคืนภาษีตามเงื่อนไขของโครงการ ส่วนเงินภาษีที่มีสิทธิ์ได้คืนนั้น คิดตามจำนวนเงินที่ใช้ซื้อสินค้า และอัตราภาษีคืนตามระดับ “เงินได้สุทธิ” ในแต่ละปีของลูกค้าแต่ละคน โดยมีโอกาสได้รับเงินคืนภาษีสูงสุดตามระดับ “เงินได้สุทธิต่อปี” ดังนี้

 

หมายเหตุ

  1. เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดจากมาตรการรัฐ
  2. ฟาสซิโน ออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษเท่านั้น 

ข่าวสารและกิจกรรม