บริจาค Syringe ให้กับโรงพยาบาลสามพราน และโรงพยาบาลนครปฐม

Tags:
บริจาค Syringe ให้กับโรงพยาบาลสามพราน และโรงพยาบาลนครปฐม

ภก.ไชยเสน พิศาลวาเลิศ ประธาน บ.โปรฟาสซิโน จำกัด

เป็นตัวแทนจากร้านขายยาฟาสซิโน บริจาค Syringe ให้กับโรงพยาบาลสามพราน และโรงพยาบาลนครปฐม

มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท เพื่อเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยต่อไป

ข่าวสารและกิจกรรม