ร่วมบริจาคยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ทางสหทัยมูลนิธิ

Tags:
ร่วมบริจาคยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ทางสหทัยมูลนิธิ

ฟาสซิโน และ ฟาร์มาฮอฟ

ร่วมบริจาคยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

มูลค่า 64,000 บาท ให้ทางสหทัยมูลนิธิ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ข่าวสารและกิจกรรม