ร้านขายยาฟาสซิโนมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดชัยภูมิ

Tags:
ร้านขายยาฟาสซิโนมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดชัยภูมิ

เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ร้านขายยาฟาสซิโนมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดชัยภูมิ

เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดชัยภูมิครั้งนี้ถือว่ามีความรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา ทำให้ชาวบ้านทุกคนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงโดยไม่ทันได้เตรียมตัวรับมือ หลายคนต้องอพยพ ขาดไร้ที่อยู่อาศัย อาหาร น้ำสะอาด และยารักษาโรค ถือเป็นหายนะครั้งยิ่งใหญ่ของคนในพื้นที่ 

ฟาสซิโนมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพที่ดีขึ้น เข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ง่ายและสะดวกกว่าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราจะอยู่เฉยไม่ได้ เราจึงจัดทำถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ภายในถุงยังชีพประกอบไปด้วยอาหารแห้ง นม น้ำสะอาด แอลกอฮอล์เจล เทียนไข กระดาษทิชชู่ และชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น

แม้จำนวนถุงยังชีพจะมีปริมาณไม่มาก แต่เราเชื่อว่าถ้าทุกคนร่วมมือกันแม้เพียงคนละเล็กละน้อย แต่ถ้ารวมกัน 100 หรือ 1,000 ความช่วยเหลือ มันจะกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราเข้มแข็งขึ้น และช่วยให้เราผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน #สู้ไปด้วยกัน

 

ข่าวสารและกิจกรรม