ฟาสซิโนอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีไม่เสี่ยงโรคภัย ขอมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย ให้กับสำนักงานสาธารณสุข อำเภอสัตหีบ

ฟาสซิโนอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีไม่เสี่ยงโรคภัย ขอมอบชุด PPE  และหน้ากากอนามัย ให้กับสำนักงานสาธารณสุข อำเภอสัตหีบ
แม้ในปัจจุบันจะมีการระดมฉีดวัคซีนโควิดได้มากขึ้นแล้วก็ตาม แต่ยังมีผู้ป่วยอีกมากที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งผู้ที่เข้าไปให้การช่วยเหลือก็คือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ แต่การที่เจ้าหน้าที่จะลงไปให้การช่วยเหลือได้ก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิดเสียก่อน
เวลานี้ถ้าเราไม่ช่วยกัน ก็คงจะไม่สามารถผ่านวิกฤติไปได้ ฟาสซิโนจึงบริจาคหน้ากากอนามัย และชุด PPE ให้กับสำนักงานสาธารณสุข อำเภอสัตหีบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้นำไปใช้ประโยชน์และช่วยเหลือประชาชนต่อไป

ข่าวสารและกิจกรรม