ฟาสซิโนและฟาร์มาฮอฟ ขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจร่วมสู้ภัยโควิด

Tags:
ฟาสซิโนและฟาร์มาฮอฟ ขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจร่วมสู้ภัยโควิด

ช่วงวิกฤติไวรัสโควิดระบาดอย่างในทุกวันนี้ ฟาสซิโนและฟาร์มาฮอฟ ขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจร่วมสู้ภัยโควิด

บริจาคหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮอล์ รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท ให้แก่จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ต่อไป
เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ข่าวสารและกิจกรรม