ฟาสซิโน สาขาหน้า รร.กาญจนานุเคราะห์ ขอขอบคุณลูกค้าที่ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

ฟาสซิโน สาขาหน้า รร.กาญจนานุเคราะห์ ขอขอบคุณลูกค้าที่ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

ร้านขายยาฟาสซิโน สาขาหน้า รร.กาญจนานุเคราะห์ 

ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อสะพานบุญ

และขอขอบคุณลูกค้าที่ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

เพื่อนำไปบริจาคให้กับ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ข่าวสารและกิจกรรม