ปรับเวลาเปิด-ปิดสาขาชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

Tags:
ปรับเวลาเปิด-ปิดสาขาชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

⚠️เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางบริษัทขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการของบางสาขาชั่วคราวในเดือนมิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

    ⇓ รายการสาขาที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการ 

    -

    


    ⇓ ปิดบริการชั่วคราว

    - สาขาปตท.วิภาวดี ติดต่อได้ที่ 088-2624159 ตั้งแต่ 1 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2565

 

ข่าวสารและกิจกรรม