ฟาสซิโนร่วมส่งต่อสุขภาพดีให้สังคม ร้านยาฟาสซิโน ร่วมกับบริษัท ฟาร์มาฮอฟ

ฟาสซิโนร่วมส่งต่อสุขภาพดีให้สังคม ร้านยาฟาสซิโน ร่วมกับบริษัท ฟาร์มาฮอฟ
ร้านยาฟาสซิโน ร่วมกับบริษัท ฟาร์มาฮอฟ
บริจาคยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานีตำรวจ รวม 3 แห่ง
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป
มูลค่ารวม 99,000 บาท

ข่าวสารและกิจกรรม