ฟาสซิโน มอบเจลแอลกอฮอล์, ชุด PPE และชุดเข็มฉีดอินซูลิน แก่ รพ.รามาธิบดี สู้ภัยโควิด-19

Tags:
ฟาสซิโน มอบเจลแอลกอฮอล์, ชุด PPE และชุดเข็มฉีดอินซูลิน แก่ รพ.รามาธิบดี สู้ภัยโควิด-19

คุณไชยเสน พิศาลวาเลิศ (ประธาน บ.โปรฟาสซิโน จำกัด)

ร่วมมอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้แก่ เจลแอลกอฮอล์, ชุด PPE(ป้องกันไวรัส) และชุดเข็มฉีดยาอินซูลิน (Insulin Syringe) แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารเรียนรวม เพื่อให้ รพ.นำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป

เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ฟาสซิโนขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และ จนท.ผู้ปฏิบัติงานทุกๆท่านครับ

ข่าวสารและกิจกรรม