ฟาสซิโน มอบอุปกรณ์การแพทย์ แก่ รพ.พระนั่งเกล้า

Tags:
ฟาสซิโน มอบอุปกรณ์การแพทย์ แก่ รพ.พระนั่งเกล้า

คุณไชยเสน พิศาลวาเลิศ (ประธาน บ.โปรฟาสซิโน จำกัด)
ร่วมมอบอุปกรณ์การแพทย์ (ชุดเข็มฉีดยา Syringe) มูลค่า 200,000 บาท แก่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี โดยมี นพ.มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการ รพ.พระนั่งเกล้า รับมอบในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป

ข่าวสารและกิจกรรม