ฟาสซิโน มอบหน้ากาก N-95, เจลแอลกอฮอล์ และชุด PPE แก่ รพ.ศิริราช สู้ภัยโควิด-19

Tags:
ฟาสซิโน มอบหน้ากาก N-95, เจลแอลกอฮอล์ และชุด PPE แก่ รพ.ศิริราช สู้ภัยโควิด-19

คุณไชยเสน พิศาลวาเลิศ (ประธาน บ.โปรฟาสซิโน จำกัด) และคณะเภสัชกร

ร่วมมอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้แก่ หน้ากาก N95, เจลแอลกอฮอล์ และชุด PPE แก่ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป

โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี รพ.ศิริราช (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล) รับมอบ ณ ตึกอำนวยการ รพ.ศิริราช ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ฟาสซิโนขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และ จนท.ผู้ปฏิบัติงานทุกๆท่านครับ

ข่าวสารและกิจกรรม