ฟาสซิโน จัดพิธีตั้งศาลพระภูมิ ณ ตึก FASHOF เสริมสิริมงคลให้บริษัท

Tags:
ฟาสซิโน จัดพิธีตั้งศาลพระภูมิ ณ ตึก FASHOF เสริมสิริมงคลให้บริษัท

ฟาสซิโน จัดพิธีตั้งศาลพระภูมิ ณ ตึก FASHOF เสริมสิริมงคลให้บริษัท

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 7.19 น. บริษัท โปรฟาสซิโน และฟาร์มาฮอฟ จำกัด จัดพิธีตั้งศาลพระภูมิ ที่อาคาร FASHOF อาคารสำนักงานแห่งใหม่ของบริษัทเพื่อเสริมสิริมงคล โดยมีคุณญาณิน พิศาลวาเลิศ CEO บริษัทฯ, คุณไชยเสน พิศาลวาเลิศ และ คุณอรพินท์ พิศาลวาเลิศ คณะผู้บริหารร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมพนักงานเข้าร่วมพิธีมงคลในครั้งนี้

ข่าวสารและกิจกรรม