Accu-Chek Guide 25 Test Strips แถบตรวจน้ำตาล แอคคิว-เช็คไกด์ ขนาด 25 ชิ้น

0 รีวิว

แถบตรวจน้ำตาลในเลือด 25 ชิ้น
แถบตรวจสำหรับเครื่องแอคคิว-เช็คไกด์ ขนาด 25 ชิ้น

฿ 576.00
จำนวน
0 รีวิว

แถบตรวจน้ำตาลในเลือด 25 ชิ้น
แถบตรวจสำหรับเครื่องแอคคิว-เช็คไกด์ ขนาด 25 ชิ้น

เกี่ยวกับสินค้าชิ้นนี้

 • การจัดส่งสินค้า
  การจัดส่งสินค้า
  ภายใน 7 วัน
 • รับสินค้าที่สาขา
  รับสินค้าที่สาขา
  ภายใน 7 วัน
ค้นหาร้านฟาสซิโน

แถบตรวจแอคคิว-เช็ค ไกด์ ขนาด 25 ชิ้น
แถบตรวจรับหยดเลือดกว้าง เห็นชัดเจน ใช้เลือดเพียง 0.6 ไมโครลิตร

  View More

  แถบตรวจน้ำตาล แอคคิว-เช็คไกด์ ขนาด 25 ชิ้น / Accu-Chek® Guide 25 Test Strips
  สำหรับผู้มีภาวะเบาหวาน


  รายละเอียดสินค้า แถบตรวจแอคคิว-เช็ค ไกด์ ขนาด 25 ชิ้น
  แถบตรวจรับหยดเลือดกว้าง เห็นชัดเจน ใช้เลือดเพียง 0.6 ไมโครลิตร
  มาพร้อมขวดใส่แถบตรวจสมาร์ทแพ็ค ป้องกันการหล่นกระจายตามแรงโน้มถ่วง
  ใช้กับเครื่อง แอคคิว-เช็ค รุ่น ไกด์


  คำเตือน

  1. ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เครื่องและไม่ควรใช้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดนี้ในการวินิจฉัยรักษาโรคหรือสั่งยาด้วยตนเอง

  2. ก่อนใช้เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ควรอ่านฉลากเอกสารกำกับเครื่องและปฏิบัติตามทุกครั้ง

  3. หากมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือด โปรดติดต่อแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์  อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้


  บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 18-19 อาคาร รสาทาวเวอร์ 1 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทร. 02-791-2222

  ฆพ. 899/2562 ใช้เผยแพร่ได้จนถึง 6 มิถุนายน 2565

  ปิดฝาขวดทันทีเมื่อหยิบแผ่นตรวจ

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง