tynor พยุงไหปลาร้า C04 Clavicle Buckle Size CH

0 รีวิว

        พยุงไหปลาร้า C04 Clavicle Buckle Size CH แบรนด์ไทนอร์ ช่วยพยุงกระดูกไหปลาร้าร้าวไม่ให้ติดผิดรูป สำหรับกระดูกไหปลาร้าหัก/แตก/ร้าว การดูแลรักษาหลังการผ่าตัดบริเวณกระดูกไหปลาร้า การปรับท่าในผู้ป่วยหลังค่อมและไหล่ห่อ

ทะเบียนผลิตภัณฑ์:

FDA-6010026

การรับประกัน:

รับประกัน 12 เดือน
฿ 400.00
จำนวน
0 รีวิว

        พยุงไหปลาร้า C04 Clavicle Buckle Size CH แบรนด์ไทนอร์ ช่วยพยุงกระดูกไหปลาร้าร้าวไม่ให้ติดผิดรูป สำหรับกระดูกไหปลาร้าหัก/แตก/ร้าว การดูแลรักษาหลังการผ่าตัดบริเวณกระดูกไหปลาร้า การปรับท่าในผู้ป่วยหลังค่อมและไหล่ห่อ

ทะเบียนผลิตภัณฑ์:

FDA-6010026

การรับประกัน:

รับประกัน 12 เดือน

เกี่ยวกับสินค้าชิ้นนี้

 • การรับประกันสินค้า
  การรับประกันสินค้า
 • การจัดส่งสินค้า
  การจัดส่งสินค้า
  ภายใน 7 วัน
 • รับสินค้าที่สาขา
  รับสินค้าที่สาขา
  ภายใน 7 วัน
ค้นหาร้านฟาสซิโน

         สำหรับกระดูกไหปลาร้าหัก/แตก/ร้าว ช่วยพยุงกระดูกไหปลาร้าร้าวไม่ให้ติดผิดรูป ดูแลรักษาหลังการผ่าตัดบริเวณกระดูกไหปลาร้า ปรับท่าในผู้ป่วยหลังค่อมและไหล่ห่อ

  tynor พยุงไหปลาร้า C04 Clavicle Buckle

  1. แผ่นรอง PU โฟมช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีผื่นใต้วงแขนและช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย

      2. Figure of eight มีกลไกที่ทำให้หัวไหล่สองข้างกางออกและช่วยให้กระดูกไหปลาร้าสมานติดกันเร็วขึ้น

  Size : CH

  สินค้าที่เกี่ยวข้อง