เกี่ยวกับ ฟาสซิโน ร้านยาฟาสซิโน มุมสุขภาพกับฟาสซิโน ธุรกิจแฟรนไชส์ฟาสซิโน การตลาดฟาสซิโน ตำแหน่งงานว่างฟาสซิโน
   
   
ยาและเวชภัณฑ
   
 
drug-
 
   
เครื่องมือแพทย
   
 
 
   
เทคโนโลยีการแพทย
   
 
 
     
Fascino Home > Health corner > Question Mall > Question 87
   
ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพ กับเภสัชกร
 
ถาม :

วิตามินหรืออาหารเสริมมีความจำเป็นต้องรับประทานหรือไม่

ตอบ :

หากในวันหนึ่งๆคุณต้องรับประทานอาหารให้ครบเพื่อเสริมสร้างพลังงานและให้ ประโยชน์ต่อร่างกาย อาหารเสริมก็เช่นเดียวกันค่ะ ดังนั้นหากคุณไม่แน่ใจว่าในวันหนึ่งๆ คุณดูแลสุขภาพของ ตนเองได้ดีเพียงพอตามหลักสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อชดเชยหรือเสริมสร้าง ในสิ่งที่คุณขาดไปอย่างต่อเนื่องจึงน่าจะเป็นผลดีต่อร่างกายของคุณในระยะยาว ให้คุณสะสมสารพิษในร่างกาย โดยไม่รู้ตัวค่ะ

 
 
 
Home | About Fascino | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2009 | All Rights Reserved | Profascino Co., Ltd.