เกี่ยวกับฟาสซิโน ร้านยาฟาสซิโน มุมสุขภาพกับฟาสซิโน ธุรกิจแฟรนไชส์ฟาสซิโน การตลาดกับฟาสซิโน ตำแหน่งงานว่าง ฟาสซิโน
   
   
ยาและเวชภัณฑ
   
 
drug-
 
   
เครื่องมือแพทย
   
 
 
   
เทคโนโลยีการแพทย
   
 
 
     
Fascino Home > Health corner > Article All > Drugs Hall > Drugs024
   
บทความรอบรู้เรื่องสุขภาพ ฟาสซิโน
           
จากบทความในครั้งก่อน เราพูดถึงเรื่องอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยกับผลกระทบต่อผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ มาคราวนี้ผมขอขยายเรื่องราวต่อในกรณีผู้ที่มีปัญหาภูมิแพ้รบกวน แล้วส่งผลกระทบต่อการนอน ทำให้มีปัญหานอนไม่หลับ หรืออาจจะนอนไม่หลับด้วยสาเหตุใดๆ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอลง หรือบางท่านก็อาจแลดูซูบลง แต่ปัญหาก็คือ บางท่านทำไมยิ่งนอนไม่หลับแล้วน้ำหนักกลับยิ่งเพิ่มขึ้น แท้ที่จริงแล้วส่วนหนึ่งก็มาจากความสมดุลของฮอร์โมนในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไป
 

        ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการนอนและความอยากอาหารของคนเรา คือ ฮอร์โมนเลปติน (Leptin) และเกรลิน (Ghrelin) โดยฮอร์โมนเกรลินถูกสร้างจากระบบทางเดินอาหาร มีผลในการกระตุ้นความอยากอาหาร ในขณะที่ฮอร์โมนเลปตินถูกสร้างจากเซลล์ไขมัน แล้วส่งสัญญานไปยังสมองเมื่อรู้สึกอิ่ม ซึ่งในกรณีที่เรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ จะทำให้ระดับของฮอร์โมนเลปตินลดลง ในขณะที่ระดับของฮอร์โมนเกรลินกลับเพิ่มสูงขึ้น มีผลทำให้เรารับประทานอาหารเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเราทุกคน นอกจากที่ควรจะรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ และถูกสัดส่วนในปริมาณที่พอเหมาะแล้ว ก็ควรจะได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ เพราะจะเป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้ฮอร์โมนเลปตินและเกรลินมีความสมดุล ซึ่งจะส่งผลให้เรารับประทานอาหารในปริมาณที่พอเหมาะ ก็จะส่งผลให้เราๆ ท่านๆ ทุกคนมีสุขภาพดี ไม่อ้วน ครับ

           การทำงานในหลากหลายอาชีพที่มีการทำงานในช่วงเวลากลางคืน ทำให้มีการนอนหลับพักผ่อนไม่เป็นเวลา ซึ่งมักมีผลที่ไม่ดีหลายอย่างติดตามมา ซึ่งตอนนี้มีผลการศึกษาวิจัยที่ระบุว่า การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอหรือไม่เป็นเวลาอาจมีผลกระทบต่อน้ำหนักตัวของคนเรา นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเพนน์ซิลวาเนีย (Pennsylvania) ศึกษาเกี่ยวกับการขาดการนอนหลับพักผ่อนหลายแบบ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับผู้เข้าร่วมการวิจัยราว 90 คน ที่มีการนอนหลับจำกัดกับคนที่นอนหลับเป็นปกติ ซึ่งนักวิจัยได้สังเกตปฏิกิริยาการตอบสนองและขีดความสามารถในการฟื้นตัวจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ และชั่งน้ำหนักผู้เข้าร่วมการวิจัยเหล่านั้นทั้งก่อนและหลังการศึกษา Siobhan Banks นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเพนน์ซิลวาเนียกล่าวว่า ดูเหมือนว่าทุกคนในกลุ่มที่นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอหรือไม่เป็นเวลามีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยราว 1.3 กิโลกรัม และเมื่อสอบถามผู้เข้าร่วมการวิจัยเหล่านั้น นักวิจัยได้คำตอบแบบเดียวกันว่า ความเจริญอาหารหรือความอยากอาหารลดลงในช่วงเวลา 5 วัน ของการศึกษาวิจัย โดยระหว่างการศึกษานั้น นักวิจัยจัดอาหารให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยอย่างเต็มที่ทั้งมื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น แล้วยังมีอาหารว่างและของขบเคี้ยวต่างๆ ให้เลือกรับประทานได้ตลอดเวลา เมื่อสังเกตการรับประทานอาหารของผู้เข้าร่วมการวิจัยเหล่านั้น ปรากฏว่าในแต่ละมื้อพวกเขารับประทานเพียงครึ่งหนึ่งของอาหารที่จัดให้ แต่คนเหล่านั้นยังมีน้ำหนักตัวเพิ่ม แม้ว่านักวิจัยจะยังไม่ค่อยแน่ใจว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น แต่ก็พอจะได้ความคิดบางอย่าง Siobhan Banks กล่าวว่า คนที่นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเหล่านั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการรับประทาน จากการรับประทานอาหารที่เต็มมื้อไปเป็นการรับประทานของว่างจุบจิบและของขบเคี้ยวต่างๆ มากขึ้น งานวิจัยอื่นๆ บางรายก็บ่งชี้ว่า การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอหรือไม่เป็นเวลาอาจทำให้ระบบการเผาผลาญอาหารของร่างกายเปลี่ยนแปลงไปได้ นักวิจัยยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ซึ่งยังจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลและศึกษาวิจัยเพิ่มเติมกันต่อไป

Reference
http://www.webmd.com/sleep-disorders/guide/lose-weight-while-sleeping
http://www.vcharkarn.com/vblog/

 
----------- เลือกบทความในหมวดที่สนใจ -----------
ความรูเกี่ยวกับยาสมุนไพรเพื่อสุขภาพสุขภาพเพื่อความงาม

 

 

 

 
Home | About Fascino | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2009 | All Rights Reserved | Profascino Co., Ltd.